Aktuellt från :Kontextbyrån

Aktuellt från :Kontextbyrån

Uppdrag

UppdragPosted by Helena Henstedt 2011-06-17 21:50:03

Jag är sedan våren 2011 och för två år framåt ambassadör för kvinnors företagande. Så här skriver Tillväxtverket om uppdraget på ambassadörernas portal:

Ambassadörer för kvinnors företagande har till uppgift att göra kvinnor som driver företag mer synliga. Ambassadörerna ska fungera som förebilder och inspirera fler kvinnor till entreprenörskap samt öka kunskaperna om företagande.

Attityder och förebilder är ett viktigt inslag i programmet Främja kvinnors företagande, som till stor del handlar om att göra kvinnors företagande mer synligt. Syftet med programmet är att främja kvinnors företagande så att fler kvinnor driver, köper och utvecklar företag. Det bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Sverige.

En ambassadör kan man boka via ambassaden, eller direkt hos de enskilda ambassadörerna. Vill du att jag ska prata om mitt företagande så ring gärna! Du når mig på 070-6900749 eller mejl: helena@kontextbyran.se

  • Comments(0)//blogg.kontextbyran.se/#post0